30.08.2023

Nowe limity w podatku od otrzymanej darowizny

Od 1 lipca weszła w życie nowa ustawa z dnia 26 maja 2023 r. dotycząca zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła zmiany w kwotach wolnych od podatku, które odnoszą się do darowizn. Podobnie jak wcześniej, limity te są zależne od przynależności do określonej grupy podatkowej, jednak ich wysokość uległa znacznej zmianie.

Po nowelizacji, nowe kwoty wolne od podatku wynoszą:

Oznacza to, że osoby przynależące do danej grupy podatkowej mogą otrzymać darowiznę do tych określonych kwot bez konieczności płacenia podatku. Warto zaznaczyć, że zmiany te mają wpływ na kwoty, które można otrzymać na podstawie nowej ustawy.


POWRÓT

    Skontaktuj się z Nami